Categoria: Chirashi

Chirashi salmone

15.00 €

Chirashi tuna

17.00 €

Chirashi branzino

17.00 €

CHIRASHI MISTO

15.00 €